Onze partners: NFVN Revalidatiefonds Sophia

Revalidatiefonds

Het Revalidatiefonds wil een samenleving waarin mensen met een lichamelijke beperking volwaardig kunnen participeren en een zo zelfstandig mogelijk leven leiden. De projecten die wij steunen gaan over maatschappelijke participatie en revalidatie en dragen bij aan één van onderstaande twee doelstellingen.

Doelstelling: Een zo zelfstandig mogelijk leven leiden

Regie kunnen voeren over je eigen leven, je eigen keuzes maken en niet afhankelijk zijn van anderen als dat niet nodig is. Als volwaardig lid deelnemen aan de samenleving. Het Revalidatiefonds financiert projecten die direct bijdragen aan een zo zelfstandig mogelijk leven leiden door mensen met een lichamelijke beperking. Dergelijke projecten worden vooral uitgevoerd door patiëntenverenigingen en andere belangenorganisaties voor mensen met een beperking.

Doelstelling: Revalidatietechnieken en –methodes ontwikkelen en stimuleren

Revalidatie ondersteunt mensen met een lichamelijke beperking om deel te kunnen nemen aan de maatschappij en een zo zelfstandig mogelijk leven op te bouwen.
De techniek ontwikkelt zich razendsnel en onderzoek leert ons veel. Onderzoek en nieuwe technieken maken het mogelijk dat mensen met een lichamelijke beperking sneller en/of effectiever kunnen revalideren of een zelfstandiger leven kunnen leiden. Het Revalidatiefonds stimuleert en financiert projecten die hieraan bijdragen. Wij financieren innovaties die praktisch toepasbaar zijn voor onze doelgroep. Zo maken wij e-health toepassingen mogelijk, revalidatiegames en een blindengeleidestok met GPRS. Dergelijke projecten worden vooral uitgevoerd door revalidatiecentra en universitaire instellingen. Het Revalidatiefonds wil hierbij vooral katalysator zijn; nieuwe ontwikkelingen en toepassingen stimuleren. Dat betekent bijvoorbeeld dat een innovatief systeem voor een revalidatiecentrum wordt gefinancierd waarbij afspraken worden gemaakt t.a.v. het breder delen van de bevindingen.
 

Ga naar de website